پایگاه دانش / سوالات سفیران / ۷- چه درخواستی قابلیت رزرو دارد؟
۷- چه درخواستی قابلیت رزرو دارد؟